× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ginekolog Wrocław lub Jan Kowalski)

SSZZOZ w Rudce

Oddział rehabilitacyjny - Szpital specjalistyczny

Informacje o komórce

Szpital wielospecjalistyczny

Oddział rehabilitacyjny

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Rehabilitacja stacjonarna

Zakres świadczonych usług:

  • Neurologia
  • Rehabilitacja medyczna
  • Choroby płuc
  • Kardiologia


Adres

25-7574170; 7574951
al. Teodora Dunina 1
05-320 Mrozy (Rudka)

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1